Toppers XII
2021-22

94.8%

PRIYANSHU RANJAN

94.2%

ARFAT AHMAD SHEIKH

94%

VEDANT NIGAM

95.6%

ABHIRAJ SAHAY

93.8%

KASHMEERA GUPTA

93.2%

SHLOK RAJ

92.8%

PURUSHOTTAM YADAV

92.8%

ATULYA SHAHI

92.4%

GAURAV KANAUJIA

92.2%

ASHUTOSH SINGH

92.2%

SUYASH MAURYA

91.8%

SUBHOJIT SEN

91.2%

ASHVIN KAUSHIK

91%

YASHRAJ SRIVASTAV

91%

AASTHA RAI

90.8%

SANJAY KISHORE

2020-21